Het uitvoeren van activiteiten met een paard/pony daagt je uit om het eens anders aan te pakken dan je gewend bent en zo leer jij op een praktische manier je eigen oplossingen te vinden en keuzes te maken.

Een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en zeer gevoelig voor het gedrag en de innerlijke beleving van de ander. Omdat paarden daar altijd en direct op reageren, hebben ze een belangrijke signaalfunctie bij het gewaar zijn van lichaam en geest (awareness) van zowel de coachee als de coach. Ze helpen daarmee de focus gericht te houden op de onmiddellijke ervaring in het hier en nu.
Voor een paard als kuddedier wordt onduidelijkheid en incongruentie in het contact met de ander als onveilig ervaren. Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid over zaken als leiderschap en verdeling van taken is van levensbelang. Dat maakt ze zeer gevoelig voor hoe kuddeleden zich gedragen en wat er in hen omgaat, of dat nu een paard of een mens is.

Een kuddegenoot die A zegt en B voelt en C doet is niet veilig en paarden zullen dan ook altijd -ieder op zijn eigen manier- een directe reactie vertonen. Een paard wil een kuddegenoot die A zegt, voelt en doet. Coachvragen ontstaan wanneer woorden, gevoelens en daden niet meer congruent zijn en bij het terugvinden van die congruentie is het paard de beste feedbackgever!
Het moment dat er bij de coachee bewustwording en/of gedragsverandering optreedt, zal het paard daar immers direct weer op reageren. De coachee kan zo ervaren wat verandering van het eigen gedrag bij anderen teweeg brengt.
Paarden zijn sociale wezens en heel vergevingsgezind en zullen de ander steeds opnieuw oordeelloos in het hier en nu tegemoet treden. Dit creƫert een emotioneel veilige omgeving, waarin de coachee zich gemakkelijk kan open stellen voor zelf onderzoek.