Pubers mét paardenkracht!

Paardenkracht! De naam zegt het al. In je kracht staan! Krachtig zijn en krachtig overkomen!

Als puber is het leven vaak niet eenvoudig, Veel veranderingen, nieuwe situaties, en vooral niet te vergeten het vormen van de eigen identiteit.

Wat maakt deze cursus uniek

In de cursus Paardenkracht voor Pubers wordt aandacht besteed aan de thema’s die er letterlijk voor zorgen dat het kind in zijn kracht komt. Geen saaie zitsessies maar praktijkgerichte lessen. De kinderen gaan aan de slag met de thema’s en leren door zelf te doen en te ervaren.

De thema’s hebben direct verband met hele praktische situaties, waar het kind in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Denk aan zelfvertrouwen, zelfverzekerd zijn, grenzen bewaken, communiceren, samenwerken en met emoties omgaan. Doordat wij in groepsverband werken, leren de kinderen ook van elkaars processen. Inzicht in elkaars situatie, maar ook op elkaar leren afstemmen lopen als een rode draad door deze cursus.

Ons motto is DOEN-ERVAREN-LEREN. Samen in beweging komen, samen groeien!

 

De cursus Paardenkracht voor Pubers bestaat uit:

  • 5 lessen van 2 uur (10 contacturen)
  • Groepen van 4 tot 6 kinderen
  • een terug-kom-middag (2 contacturen)
  • een werkboek inclusief zelfevaluatie
  • een certificaat voor de deelnemer
  • een feestelijke afsluiting
  • begeleiding door twee gecertificeerde kindercoaches
  • De oefeningen vinden plaats vanaf de grond, er wordt niet paard gereden. Kleding en stevige schoenen die vies mogen worden zijn een must tijdens de trainingsmomenten.

 

Waarom met paarden?

Kinderen ervaren in de nabijheid van dieren veiligheid en vertrouwen, dit zorgt voor emotionele balans. Ze worden niet beoordeeld of veroordeeld, en mogen geheel zichzelf zijn.  Het samenzijn met de paarden versterkt het positieve zelfbeeld en geeft een kind veel zelfvertrouwen. Door het aanraken en knuffelen van de paarden wordt er een ‘positief’ stofje aangemaakt in de hersenen (oxytocine) van het kind, waardoor het kind zijn/haar zorgen even kan vergeten.

Daarnaast leert het kind ook over gedragsvaardigheden. Paarden zijn zeer sensitief en pikken elk signaal feilloos op. Daardoor spiegelt het paard het kind, en reageert op zijn/haar gedrag. Hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Ze leren zich snel aanpassen doordat ze dit direct in de praktijk met de paarden oefenen. Door de directe feedback van de paarden en de deskundige begeleiding van de coaches ontstaan er essentiële leermomenten.

Zo ondersteunt de leermethode het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

Elk kind krijgt zijn/haar eigen “Persoonlijk Paardenkrachtboek” tijdens de cursus. Hierin staat de theorie van de 5 lesthema’s uitvoerig beschreven aan de hand van praktische oefeningen. De oefeningen worden voor een klein gedeelte in de cursus uitgevoerd. Het kind neemt het lesboek iedere week mee naar huis zodat er thuis ook in het boek gewerkt kan worden. Het liefst samen met ouders, broers of zussen of andere familieleden. Doordat het gezin ook deelnemer wordt van de lesstof zal het geleerde nog meer betekenis krijgen. De kracht van de cursus zit voor een deel in de driehoek kind-ouders-coaches. Het blijft niet bij 2-uurtjes les, het leeft door thuis, op school en bij andere activiteiten.

 


De cursus Paardenkracht voor Pubers is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd vanaf 11 jaar. Speciaal voor schoolverlaters, brugklassers, en pubers die behoefte hebben aan extra zelfvertrouwen en vaardigheden. In de cursus, bestaande uit 5 lessen, wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden die de kinderen goed van pas komen, zoals bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Voor de leeftijdsgroep 14-16 jaar wordt met name ingezoomd op het onderweg zijn naar volwassenheid.  Communicatie, houding, gedrag, gevoelens, grenzen verleggen en kunnen begrenzen, dynamiek in de groep (school, gezin, vrienden), er wel of niet bij horen, eigen authenticiteit bewaken, samenwerken, leiderschap en balans vinden komen o.a. aan de orde.


 

Kosten van de cursus bedragen 295,00 euro inclusief btw, materialen, drinken en fruit. Meld je nu aan via contact en ontvang een inschrijfformulier.